İstanbul Kalem'e Hoş geldiniz.

SEDEX MEMBERS ETHICAL TRADE ASSOCIATION (SMETA) yani Sedex Üyeleri Etik Ticaret Birligi’nce yürütülen bu denetimlerin ana hedefi üretici firmaların “etik uygunluk” ‘ larının fiziken tetkik edildiği bir denetim gerçekleştirmektir.

Günümüzde Avrupa’daki büyük markalar tedarikçiklerini seçerken üretim sırasında kullanılan hammadde kalitesi ve çevreye etkisinden ziyade iş ve çalışma kalitesinin standardına da büyük önem vermekte ve Sedex denetimini ön koşul olarak görmektedirler.

Önce İnsan ve Çevre..

Bu denetimde Üretim yerlerindeki çalışma koşulları;

-Yerel ülke kanunlarına,

-İlgili Tüzük ve Yönetmeliklere,

-ETI standardına ,

göre değerlendirilmektedir.Bu kanun ve yaptırımlar ışığında aşağıdaki konular incelenmektedir.

  • 1- Çalışma şartları,
  • 2- Çalışanlara sağlanan haklar ve özgürlükler,
  • 3- Çalışanların işe uygunlukları,
  • 4- İşletmenin uygunluğu (iş güvenliği, ergonomi vb.)
  • 5- İşletme ve çevresinin çevreye, çalışanlara ve ürüne etkileri,
  • 6- Üretim hattı ve ürün ile üretim hattının uygunluğu

Sedex, İngiliz Büyük Tedarikçiler tarafından kurulan ve sosyal denetim yapan bir kuruluştur.Türkiyede denetim SGS BVQI ve Intertek tarafından yapılmaktadır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne de taraf olan firmamız faaliyetlerinde Sözleşme hükümlerinde belirtilen insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve iş etiği normlarına uygun hareket edeceğini ve bu alanlardaki çalışmalarını her geçen yıl geliştireceğini taahhüt etse de Birleşmis Milletler’in herhangi bir fiziksel denetimi olmadığı göz önünde bulundurularak fiziksel bir denetime girmek istemiş ve bu bağlamda hizmet verdiği büyük markalardan destek görmüştür.

Firmamız Avrupa Nestle’nin talebi uzerine SGS tarafından Sedex denetimine tutulmuş ve Nestle tarafından Onaylanmış Tedarikçi listesine girmiştir.

Sedex Global Web Sayfası İçin: http://www.sedexglobal.com